Kirkon vuotuiset viestintäpäivät, järjestyksessään 51. kerta, pidettiin Tikkurilassa Vantaalla. Viestintäpäivillä katsotaan eteenpäin; mihin suuntaan viestintä – ja kirkko, on menossa, mitä kirkon viestinnässä nyt pitäisi ja miten se tehdään. Siellä tutustuu myös aina uusiin työvälineisiin ja saa innostua viestinnän gurujen puheista.

Kestävästi-teema liittyi tietysti kierrättämisen ja muihin ympäristöteemoihin. Ehkä kestävään elämäänkin.

Tavoitteellisuus oli toinen päivät läpäissyt aihe: on asetettava tavoitteet viestinnälle ja mitattava niiden saavuttamista.

Piispa: Pelataan samaan maaliin

Päivät avannut piispa Teemu Laajasalo kehotti pelaamaan palloa samaan maaliin. Ei aivan ainutlaatuinen ajatus, mutta aina muistuttamisen arvoinen.

Piispa kiinnitti huomiota kirkon isoon viestintäpanostukseen. Päiville osallistui n. 280 viestinnän parissa työskentelevää kirkon työntekijää ja muuta toimijaa. Hän laski sen tarkoittavan taloudellisena panostuksena palkkana yhteen laskien 12 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin parinkin suuren viestintätoimiston liikevaihto yhteensä.

Panostus on siis suuri, joten tulostakin on tultava.

Miksi kirkko viestii?

Vähän sikäli tyhmä kysymys, että kristillinen kirkkohan syntyi viestinnän vuoksi ja on viesti. Olemme sanan kirkko. Joka pyhä kirkoissa saarnataan eli välitetään viestiä. Kirkko kertoo Jeesuksesta, hengellisesti ilmaisten.

Käytännössä kirkko haluaa edistää sanomansa tuntemista ja tuloa todeksi maailmassa. Se myös kutsuu toimintaansa ja tapahtumiin ihmisiä.

Vantaalla sanotaan, että ”Uskon asialla, Rakkauden tekoja”.

Professori: Ihminen kaipaa elämälle tarkoitusta

Professori Arto O. Salonen käsitteli maailman tilaa rakkauden näkökulmasta. Vain rakkaus on kestävää, siis rakkaus ihmisiä ja luontoa kohtaan. Rakkaus voimaannuttaa.

Hän piti Suomea monilla mittareilla maailman parhaana maana, mihin nähden on kumma, että on niin paljon masennusta, työkyvyttömyyttä yms. Jossain mättää.

”Tarvitsemme elämälle tarkoituksen”, Salonen kiteytti. Mutta tarkoituksen tunteminen ei ole helppoa, kun perustarpeet on niin hyvin tyydytetty.

”Elintason mittaamisesta pitää päästä elämän tason arvioimiseen.” Salosen puhe oli täynnä aforistisia lauseita, kuten että ”sivistys on sitoutumista hyvään ja paremman näkemiseen”.

”Onnistuminen on sitä, että saa ympärillä olevat loistamaan”, oli oikea helmi. Yleensä onnistumisesta ajatellaan päinvastoin.

Someguru: Keskustele ja kommunikoi

Someasiantuntija Ville Kormilainen puhui sosiaalisessa mediassa olemisesta tuttuja asioita, joista kuitenkin pitää aina muistuttaa: Tee strategia, aseta tavoitteet, kohdista ja valitse oikeat kanavat sekä mittaa tuloksia. Jos näin ei tee, kaikki touhuaminen menee hukkaan.

Strategian yhtenä kohtana on ihmisten kohtaaminen. ”Muistakaa vastata ihmisten kommentteihin. Osallistukaa keskusteluun”, kehotti guru.

Kuolema mediassa

Kuolemaan liittyy tärkeitä rituaaleja, joita käsitteli viestintäguru Johanna Sumiala. Kuolema on yksityistetty, mutta se askarruttaa ihmisiä. Suru näkyy mediassa, myös sosiaalisessa mediassa. Rituaalit ovat osa suremista ja luopumista. Ne antavat turvaa, luovat järjestystä ja jatkuvuutta.

Juurihoitoa

Vaikuttava oli vierailu Vantaan kaupungin ja seurakuntien ylläpitämässä Hävikkiterminaalissa. Sen tavoitteena on Hukaton Vantaa, jotta ”kukaan tai mikään ei menisi hukkaan”. Söimme siellä maukkaan päivällisen yhteisestä pöydästä.

Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen puhui kauniisti kaupungin ja seurakuntien tuloksellisesta yhteistyöstä ihmisten parhaaksi.

Tekee mieli vielä todeta, että kotiseurakuntani Nurmijärvi oli vuoteen 1580 (tai 1604) osa Helsingin pitäjän seurakuntaa (nykyinen Vantaa). Ja minä pääsin ripille Helsingin pitäjän kirkossa - paljon myöhemmin. Siis juurihoitoa monella tavalla.