Arkkipiispaehdokkaiden välillä syntyi Turun tuomiokirkossa oikeaa dialogia

Arkkipiispanvaalin toisen kierroksen ”virallinen” keskustelu ehdokkaiden kesken käytiin perjantaina Turun tuomiokirkossa.

Keskustelun juontaja Antti Korhonen Yleltä kysyi alkukevennyksenä, mikä yhteys ehdokkailla Tapio Luoma ja Björn Vikström on tähän kirkkoon.

Luomaan käynnit lapsena ja nuorena siellä olivat tehneet häneen suuren vaikutuksen. Vikström puolestaan oli kastettu tuomiokirkossa ja hänellä oli siellä myös työkokemusta.

Keskustelu noudatteli pääosin 1. kierroksen paneelien teemoja, mutta oli jotain uuttakin. Kun ehdokkaita oli vain kaksi, päästiin vähän syvemmälle aiheissa ja syntyi luontevaa dialogiakin.

****

Herätysliikkeet nousivat osin uudella tavalla esille. Tapio Luoma arveli herätysliiketaustaisten äänestäjien olleen Ville Auvisen takana 1. kierroksella ja että Auvinen oli herätysliikkeiden ehdokas.

Rohkenen epäillä tätä, sillä herätysliikkeet ja niiden kannattajat eivät ole yhtenäinen ja samoin ajatteleva joukko. Osa voi ajatella Ville Auvisen tapaan kielteisesti naisten pappeudesta ja samaa sukupuolta olevien avioliitosta, mutta monet ovat myös aivan eri mieltä.

Oma tuntumani on, että herätysliikeväkeä oli kaikkien ehdokkaiden kannattajissa, ja on myös toisen kierroksen ehdokkaiden tukijoina.

Jossain aikaisemmassa paneelissa käytiin keskustelua myös herätysliikkeiden asemasta; miten uudistusliikkeistä on tullut  jarruttajia? Toki tässäkin on liikkeiden ja niiden kannattajien välilläl eroja.

****

Samaa sukupuolta olevien vihkimisestä kirkollisesti avioliittoon syntyi nyt hieman aikaisemmasta poikkeava keskustelu. Vikström haastoi Luoman perustelemaan, miksi hän ei tuota kirkollista vihkimistä kannata.

Luoma sanoi tuntevansa hämmennystä tämän perinteisestä poikkeavan uuden tavan äärellä. Hän sanoi myös suuren osan suomalaisista tottuneen ajattelemaan avioliitosta miehen ja naisen välisenä ja vaatii aikaa muuttaa käsityksiä. Se tapahtuu hänen mukaansa jatkamalla keskustelua aiheesta.

Vikström puolestaan perusteli omaa kantaansa Raamatulla, jossa ihmiset ovat tasa-arvoisia Jumalan edessä. ”Näin emme mekään voi asettaa ihmisiä eriarvoiseen asemaan.” Kirkon käsitys tasa-arvosta nousee Vikströmin mielestä kristinuskon ytimestä, ei eduskunnan tai yhteiskunnan vaatimuksesta.

Maallikon kysymys tähän on, että miksei kirkko ole kyennyt olemaan tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden ajamisessa edelläkävijä, vaan tulee usein jälkijunassa? Huolta pitää tuntea myös siitä, miten sukupuolivähemmistöt kokevat sen, että enemmistö vain totuttelee heidän hyväksymiseensä.

****

Kirkko ja yhteiskunta on perinteinen, mutta aina ajankohtainen aihe. Mikä on maallisen ja hengellisen suhde? Onko kirkko vain tuonpuoleista varten?

Molemmat ehdokkaat pitivät itsestään selvänä, että kirkko puolustaa hädässä tai vaikeassa asemassa olevia ihmisiä ja osoittaa lähimmäisenrakkautta näin käytännössä. ”Se ei ole mikään pr-temppu, vaan osa kirkon olemusta.”

Kirkko puolustaa heitä, joiden ääni ei kuulu, ja toimii myös yhteiskunnan omatuntona. Tässä arkkipiispa on yksi kirkon äänistä.

Keskustelussa käsiteltiin monia muitakin kiinnostavia ja tärkeitä aiheita, kuten raamatuntulkintaa, ekumeniaa ja papin uskoa.

Keskustelu lienee vielä katsottavissa Yle Areenassa https://areena.yle.fi/1-4361902