Turussa nelivuotisen kautensa aloittaneen kirkolliskokouksen ensimmäisen viikon odotetuin asia oli samaa sukupuolta olevien parien avioliittoon vihkimistä koskenut piispojen kirje. Asiassa ei päästy pitkän keskustelun jälkeenkään yhteiseen ymmärrykseen.

Piispat olivat pari vuotta sitten saaneet kirkolliskokoukselta tehtäväksi etsiä keinoja avioliittoa koskevan umpisolmun avaamiseen.

Vastauksessaan piispat toteavat, että asiassa voidaan perustellusti päätyä erilaisiin johtopäätöksiin.

Piispat myönsivät vastauksessaan, että hekin ovat yhä erimieltä tässä asiassa. Kirjeessä voi nähdä kuitenkin merkkejä mahdollisesta kompromissista ja korostettiin eri mieltä olevien kunnioittamista.

Piispat toteavat, että ”tilanteessa, jossa piispainkokouksen jäsenet päätyisivät syystä tai toisesta joustamaan parhaana pitämästään mallista, pitää enemmistö heistä toiseksi parhaana mallia 3”. Tuo on kirjallisesti loistava lause, mutta mitä se tarkoittaa tulevaisuutta ajatellen?

Malli 3 olisi kompromissi, jonka mukaan kirkko pitäisi kiinni avioliitosta miehen ja naisen välisenä, mutta myös samaa sukupuolta olevat parit voitaisiin vihkiä kirkollisesti avioliittoon.

Papeilla olisi omantunnonvapaus vihkiä tai olla vihkimättä. Tavallaan se omantunnon vapaus on jo nyt olemassa.

Kirkolliskokouksen keskustelussa edustajat jakaantuivat kolmeen ”leiriin” kahden ääripään ja kompromissin kesken. Ääripäät ovat, että avioliitto on vain miehen ja naisen välinen, ja toisen mukaan kirkolla olisi joko kaksi rinnakkaista avioliittokäsitystä tai että avioliitto käsityksessä ei olisi sukupuolella väliä, se olisi siis sukupuolineutraali.

Keskustelun loppupuolella perjantaina puhunut piispa Kaarlo Kalliala sanoi olevansa pettynyt, ettei päästy yhteisymmärrykseen kahdesta rinnakkaisesta avioliittokäsityksestä. Hän sanoi asian nyt etenevän muulla tavalla.

Mikä se muu tapa tämän jälkeen voisi olla?  Vaihtoehtoja on ainakin kolme - neljä, jotka voivat toteutua yhtä aikaakin: 1) Jatkossa ilmeisesti käytännöt vaihtelevat hiippakunnittain. 2) Odotetaan korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä valituksiin asiassa. 3) Yksittäiset papit vihkivät jo nyt myös samaa sukupuolta olevia pareja. 4) Todellisuus kulkee omaa tietään ja toteuttaa tuota kahden avioliittokäsityksen mallia.

Kirkolliskokouksella on ollut tässä asiassa pitkä etsikkoaika, jota se ei kuitenkaan ole kyennyt käyttämään hyväksi. Samaan aikaan kirkkovihkimisten suosio on laskenut. Siihen nähden tämä suuri skisma ei ole suhteessa vihkimisen yleiseen suosioon. Minusta kirkon kannattaisi vihkiä kirkossa kaikki, jotka sitä yhä haluavat.