Mihin suuntaan haluan kotiseurakunnassani luottamushenkilönä, siis seurakuntalaisten edustajana vaikuttaa?

Seurakunnan budjettia tehtäessä kuulee joskus sanottavan, että käytetään rahat toimintaan, ei hallintoon ja rakennuksiin. Ja sehän on tietysti varsinainen tarkoitus, mutta ilman asiallisia toimitiloja, hyvää hallintoa ja kunnossa olevaa taloutta ei laadukas toiminta ja hyvät palvelut ole mahdollisia, ei varsinkaan Nurmijärven kaltaisessa suuressa seurakunnassa.

Luottamushenkilöiden tärkein tehtävä on huolehtia resursseista ja asettaa tavoitteet seurakunnan toiminnalle. Se tapahtuu budjetin, henkilövalintojen ja strategian kautta. Myös niiden toteutumista seurataan. Verovarojen käytön kanssa on oltava tarkkana.

****

Muitakin vaikuttamiskohteita ja tapoja luottamushenkilöllä on.

Nurmijärvellä on kolme kirkkopiiriä, Kirkonkylä, Klaukkala ja Rajamäki. Niiden jäsenprofiilit ovat jonkun verran erilaiset, joten on luonnollista, että myös niiden toiminnat poikkeavat ainakin vähän toisistaan.

Nyt ensimmäisen kerran seurakuntavaalien varsinaisena vaalipäivänä 18.11. seurakunta on jaettu kolmeksi äänestysalueeksi kirkkopiireittäin, jolloin äänestäjät voivat äänestää koko päivän ajan omassa kirkkopiirissä. Aikaisemmin vaalipäivä on jaettu kolmen päätaajaman kesken.

Ehdokkaat ovat koko seurakunnassa samat ja ennakkoon voi äänestää missä vaan. Muutos tehtiin kokoomuksen kirkkovaltuustoryhmän aloitteen pohjalta.

****

Yhä useammat seurakuntalaiset kohtaavat seurakunnan viestinnän kautta. Sen vuoksi haluan jatkuvasti kehittää seurakunnan viestintää.

Henkilökohtaisesti olen koko luottamushenkilöurani ajan ollut kiinnostunut jumalanpalveluselämän kehittämisestä. Antoisaa on toimia messuavustajana eli kirkkoväärtinä Kirkonkylän kirkkopiirissä, jossa meitä "väärtejä" on muutama kymmenen.

Kirkko on olemassa meille jokaiselle. Tekemisellä on taipumus käpertyä sisäänpäin, sen vuoksi on jatkuvasti pidettävä huolta, että kaikkien seurakuntalaisten ääni kuuluu ja heidän tarpeistaan huolehditaan.

Jonkun verran luottamushenkilöt voivat vaikuttaa myös teologisiin painotuksiin. Yritän vaikuttaa modernin ja avaran, myös liberaaliksi kutsutun teologian puolesta.

Seurakunta on yhteisö, jossa pidämme toisistamme huolta, emmekä syrji ketään.

****

Seurakunta luo puitteita pitää yhteyttä Jumalaan. Se voi tapahtua monella eri tavalla ja seurakunnassa tulee olla mahdollisuus erilaisuuteen. Siihen kuuluu myös ymmärrettävän kielen käyttäminen ja toiminta, joka vastaa nykyseurakuntalaisten hengellisiä tarpeita.

Seurakunta on monessa edellä mainituissa tehtävissä sidottu koko kirkon päätöksiin, joita tehdään kirkolliskokouksessa. Olen toista nelivuotiskautta siellä ja olen yrittänyt vaikuttaa näiden samojen tavoitteiden toteutumiseen myös siellä.

Nyt syksyn vaaleissa valittavat luottamushenkilöt päättävät myöhemmin myös kirkolliskokouksen maallikkoedustajien valinnasta. Sen vuoksi kyse on myös koko kirkon linjauksista. Mihin suuntaan haluamme kirkkoa kehittää?