Espoon hiippakunnassa, johon Nurmijärvenkin seurakunta kuuluu, on käynnissä uuden piispan vaali Tapio Luoman tultua valituksi arkkipiispaksi.

Maanantaina neljä piispan virkaan ehdolla olevaa kertoivat ajatuksiaan ensimmäisessä yhteisessä vaalipaneelissa Hyvinkään kirkossa. Ehdolla ovat Sammeli Juntunen, Kaisamari Hintikka, Juhani Holma ja Leena Huovinen.

Etukäteen on vaalista yritetty tehdä valintaa miehen ja naisen välillä. Ensimmäinen paneeli osoitti, että sukupuoli ei ehdokkaita varsinaisesti erota, vaan heidän välillään on selkeitä eroja suhtautumisessa kirkon ajankohtaisiin asioihin. Sattumaa – tai ei – mutta linjat jakautuvat sukupuolen mukaan.

Miesehdokkaat tuntuvat olevan enemmän säilyttäjiä ja jäykempiä, kun taas naisehdokkaat vaikuttivat uudistajilta ja ”notkeammilta”. Miehet pitäytyvät nykykäytäntöihin ja korostavat sääntöjä, naiset etsivät keinoja, miten kirkko vastaisi tämän ajan haasteisiin.

****
 

Suhtautuminen samaa sukupuolta olevien parien vihkimiseen ja liiton siunaamiseen nousi ehdokkaita jakavaksi kysymykseksi.

Kysymys kuului, ”annatko piiskaa vai silitätkö päätä”, jos pappi vihkii tai siunaa tällaisen parin?

Juntunen: ”Jollain tavalla siihen on puututtava”. Hän olisi valmis antamaan varoituksen siten kuin Espoon tuomiokapituli teki piispa Luoman aikana.

Holma: Kirkon linja on, että ei vihitä samaa sukupuolta olevia pareja, niin sitä on noudatettava. Rikkomisesta tulee sanktioita, kuten on määrättykin.

Huovinen: ”Tällaiset papit tekevät oikein. Kirkolliskokous ei ole tehnyt selvärajaista päätöstä asiassa ja lain mukaan vihkiminen on mahdollista.”

Hintikka: ”Tarjoaisin kahvit. Toivon kirkolta pikaista päätöstä, että tällaiset parit voidaan vihkiä ja pyytää siunausta.” Hän ei rankaisisi vihkiviä pappeja. Hän muistutti myös, että kyse näiden ihmisten asiasta, eikä kirkko saa kääntää heille selkäänsä.

****

Yksi piispan tehtävä on kirkkolain mukaan ykseyden vaaliminen. Mitä se tarkoittaa?

Huovinen: ”Yhteyttä, mutta ei yksimielisyyttä eri tavoin ajattelevien kesken.”

Hintikka: ”Ihmisten kuuntelemista ja rukoilemista. Kirkko on moniääninen. Meillä on erilaisia mielipiteitä, mutta avarassa kansankirkossa olemme yhdessä.”

Juntunen: ”Jossain määrin yksimielisyyttä, josta piispa kantaa vastuun. Augsburgin tunnustus määritteli hyvin kirkon opin (1500-luvulla).”

Holma: ”Ihmisten tuntemista.”

Kieli? Hintikka ja Huovinen pitivät tärkeänä, että kirkossa puhutaan tavalla, jota nykyihminen ymmärtää. On osattava sanoittaa ymmärrettävästi.

Islam? Uskontodialogiin ehdokkaat suhtautuivat myönteisesti. Dialogi eri uskontojen harjoittajien välillä on tärkeätä. Moskeijatkin ovat ok, jos tarvetta on.

Kirkkotilan antaminen islaminuskoisten käyttöön ei saanut yhtä myönteistä kantaa: kullakin uskonnolla on omat tilansa.

Piispan sukupuoli? Yksimielisiä ehdokkaat olivat siitä, että paras ehdokas valittakoon piispaksi sukupuolesta riippumatta. Naiset pitivät jopa vähän loukkaavana ajatusta, että olisi välttämättä valittava nainen.

Hintikka sanoi, että ”ei meidän pärjääminen edellytä miesten vetäytymistä vaalista”. Sitäkin oli jossain vaihteessa esitetty.

Tasa-arvossa on vielä muutoin tekemistä ja naispuoliset papit joutuvat vieläkin joskus kokemaan huonoa käytöstä.

Kaste? Huolta kannettiin siitä, että lapsia kastetaan vähemmän kuin aikaisemmin. Miten kehitys saataisiin kääntymään? Siihen ei oikein tullut vastauksia, mutta todettiin jo nyt tehtävän hyvää työtä sen eteen.

Yleisökysymyksissä kiinnitettiin huomiota myös siihen, että muut kirkon työntekijät kuin papit eivät saa äänestää piispaa tai kirkolliskokousedustajia.

Keskustelu herätti kiinnostusta, sillä Hyvinkään kirkkoon oli tullut reilusti yli 200 kuulijaa. Siinä oli muitakin kuin äänioikeutettuja.