Marraskuussa käydään seurakuntavaalit, joissa valitaan Nurmijärvenkin seurakuntaan uudet kirkkovaltuutetut. Valitsijayhdistykset kokoavat parastaikaa ehdokaslistoja, joille pyritään saamaan eri-ikäisiä ja eri elämäntilanteissa olevia seurakuntalaisia.
Sama työ on käynnissä kaikissa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnissa. Ehdokkaiksi ei kuulemma ole tunkua.

Kysyttäessä ”en minä” on usein kuultu vastaus. Syynä voi olla, että tehtävää ei pidetä merkittävänä tai se ei kiinnosta. Joku voi ajatella, että ei ole pätevä tehtävään. Ja vaikka seurakunnan toimintaan ja tilaisuuksiin osallistutaan, hallinto ei kiinnosta.

Kuitenkin kirkko on yhä tärkeä osa suomalaista yhteiskuntaa. Siitä kertoo sekin, että medioissa kirjoitetaan tai puhutaan lähes päivittäin kirkosta.

Kirkon merkityksestä: Kirkko edistää myönteisiä asioita. Paikallisestikin seurakunta on monin tavoin rakentamassa nurmijärveläistä yhteisöä. Ajatellaan vaikkapa lapsi- ja nuorisotyötä sekä diakoniatyötä, jotka täydentävät ja laajentavat merkittävästi kunnallisia palveluja.

Seurakunta tukee elämämme perustaa varsinkin kriisitilanteissa tai kun on muutoin vaikeaa.

Ehdokkaiden pätevyydestä: Kaikki 18-vuotiaat rippikoulun käyneet ovat päteviä ehdokkaiksi, 16-votiaatkin äänestämään.

Luottamushenkilöt päättävät: Seurakunnan toiminta ei synny itsestään. Vaaleilla valittavat kirkkovaltuutetut ovat päättämässä esimerkiksi kirkollisverotulojen käytöstä ja muista resursseista, toimitiloista ja ovat valitsemassa työntekijöitä. He myös päättävät tavoitteista ja arvioivat niiden saavuttamista.

He varmistavat, että kerhojen ovet aukeavat myös tulevaisuudessa, tai että on tiloja, joissa kokoontua. Tai miten nettiä ja muita uusia toimintatapoja käytetään.

Kirkkovaltuutetut, kirkkoneuvoston ja johtokuntien jäsenet ovat suora kanava seurakuntalaisten keskeltä työntekijöiden pariin. He ovat tärkeä osa yhteisön toimivuutta, josta vaalit on yksi mittari.

Parempi vaikuttaa kuin valittaa: Usein kuulee moitittavan kirkkoa, joka ”ei tee mitään” tai ”tekee vääriä asioita”. Minusta on parempi vaikuttaa kuin valittaa. Ja melkoisen paljon kirkossa myös tehdään.

Ehdokkaaksi asettuminen ja myöhemmin äänen käyttäminen vaalissa on vaikuttamista. Näissä vaaleissa kysytään, minkälainen on sinun kirkkosi. Jokainen jäsen voi nyt vaikuttaa siihen.