Kirkon tulevaisuuskomitean kirkolliskokoukselle viime viikolla jättämää mietintöä on kehuttu ja pidetty yllättävän hyvänä. Mietintö tarjoaakin hyvän pohjan nopealle uudistustyölle. Mietintö on yksimielinen ilman yhtään eriävää mielipidettä, vaikka komiteatyössä erilaisia käsityksiä lienee ollut.

Toivottavaa onkin, että katsotaan kokonaisuutta, ei pidetä vain kiinni jostain itselle tärkeästä yksityiskohdasta.
Komitea lupaa pitää kiinni demokratiasta kirkossa, vaikka esittää joitakin muutoksia sen soveltamiseen. Pidetään se mielessä. Ja muutenkin pidetään seurakuntalainen, ihminen keskiössä. Se tarkoittaa pyramidin kääntämistä päälaelleen. Komitea pitää seurakuntaa edelleen kirkon perusyksikkönä.

Tästä päästään kirkolliskokouksen määräenemmistösäädöksiin, joita pitää lieventää, kuten komitea esittää. On väitetty, että se olisi kirkon loppu. Päinvastoin, tiukasta määräenemmistöstä kiinni pitämimisestä on kirkolle enemmän haittaa kuin säädösten lieventämisestä voisi olla.

Välttämätöntä on muuttaa kirkolliskokouksen vaalitapaa siten, että maallikkoedustajat valitaan suoralla jäsenvaalilla. Seurakuntayhtymissä tulee toteuttaa vain yksi vaali.

Henkilöseurakuntia vierastan, ehkä kokonaisratkaisun osana ja yhtymän sisällä se voisi toteutua.

Komitea peräänkuuluttaa toimintatavan muutosta. Se tarkoittaa mm. työntekijäkeskeisyyden vähentämistä. Työntekijöistä tulee enemmän toiminnan järjestejiä ja valmentajia, seurakuntalaisista tekijöitä ja toimijoita.

Komitean kehottaa tarkastelemaan kirkon eri tasojen, siis kirkkohallitus, hiippakunta ja seurakunta, toiminnan päällekkäisyyksiä ja ristikkäisyyksiä.

Maailma ympärillämme muuttuu. Kirkon on tultava ketterämmäksi ja omaksuttava uudistuminen työtavaksi ilman isoja ja hitaita projekteja. Se tarkoittaa, että jostain totutusta on uskalletta luopua. Se ei tarkoita keveää ajan virrassa ajelehtimista vaan kristinuskon ydinsanoman soveltamista kussakin ajassa: mitä kristinusko tarkoittaa tässä tilanteessa?

Paavi teki lokakuussa reformaation merkeissä "Canossan matkan" Lutherlandiaan. Hän korosti yhteisen kirkon merkitystä ja yhteyden etsimistä, vaikka oltaisiin jostain eri mieltä.