Nurmijärven rovastikunnan (=Nurmijärven, Hyvinkään ja Mäntsälän seurakunnat) uudet luottamushenkilöt olivat tiistaina yhteisessä koulutuksessa Hyvinkäällä. Yhteisestä tilaisuudesta saatiin hyvät kokemukset, vaikka ei ehkä vielä ennakoitu mahdollisen seurakuntayhtymän perustamista?

Lääninrovasti Ilkka Järvinen kehotti meitä katsomaan eteenpäin: ”Vanhentuneesta pitää luopua ja tehdä tilaa uudelle.” Lähivuosina tullaa toimimaan suurten muutosten keskellä.

Mäntsälän kirkkoherra Mikko Seppälä tarkasteli luottamushenkilön ”roolia”, mutta varoitti näyttelemästä sitä. Aitous, rehellisyys ja uteliaisuus ovat arvossaan.

”Ajattele isoja asioita, älä näpertele”, hän kehotti.

Hän kertoo aikoinaan oivaltaneensa rippileiriä vetäessään, että nuoret kysyvät oikeastaan vain, että ”välittääkö joku minusta”. Siihen pitää yrittää vastata, ei niihin moniin itse olettamiinsa kysymyksiin.

Illan yksi teema oli ensi kertaa luottamustehtävään valitun asema. Miten löytää tehtävän mielekkyys ja välttyä turhautumiselta? Odotukset ovat aina suuret, puolin ja toisin.

Seurakunnan hallintoelimien kokouksissa asioiden käsittelyn todettiin poikkeavan paljon yhdistyksistä, joista monilla uusilla luottamushenkilöillä on kokemusta. Yhdistyksen kokouksessa saattaa olla asialistalla vain mainittu aihe, jonka päätöksen sisältö muotoutuu kokouksen aikana. Julkisyhteisössä kuten kunta ja seurakunta asiat on niin hyvin valmisteltu, jolloin tuntuu, ettei niihin voi ottaa muuta kantaa kuin hyväksyä.

Siinä on tietysti se ero, että julkishallinnossa – ja itse asiassa kaikessa päätöksenteossa pitäisi - päätökset tehdään esittelystä. Se tarkoittaa ja varmistaa, että asiat on valmisteltu päätettäväksi mahdollisimman hyvin etukäteen. On otettu huomioon kaikki asiaan vaikuttavat tekijät, toivottavasti esitelty myös eri vaihtoehdot sekä niiden hyvät ja huonot puolet. Tällaista valmistelua ei voi tehdä vasta kokouksen aikana.

Kokoustekniikkaa on hyvä noudattaa, mutta se ei saisi kahlita ideointia ja erilaisten näkemysten esiin tuloa. Valmistelijoilta toivottiin, että otetaan huomioon myös uudet luottamushenkilöt: esitellään myös perusasioita ja taustoja, vaikka ne kokeneemmille olisivatkin tuttuja.

Yksi keino luoda vaikutusmahdollisuuksia ja välttää liian valmiit päätösesitykset on käsitellä asioita etukäteen suunnittelukokouksissa ja seminaareissa, joissa linjataan ja pohditaan asioita, eikä vielä tehdä päätöksiä. Taustoja voidaan esitellä kyselytunnilla ennen kokousta.

Toivottiin myös matalamman profiilin tilaisuuksia, joissa kokemattomampikin uskaltaa ottaa puheenvuoron. Aina pitäisi uskaltaa tehdä niitä nk. tyhmiä kysymyksiä, vaikka luonnostaan pelkäämme mokaamista.

Kehotettiin katsomaan isoa kuvaa ja muistamaan, miksi ja keiden edustajia luottamustehtävässä ollaan. Yhteistyö ja vuorovaikutus eri osapuolten kesken ovat aina avaimia hyviin päätöksiin.

Pohdinnoissa tullaan usein kysymykseen seurakunnan olemuksesta; seurakunta ei ole palveluja tuottava työntekijäorganisaatio, vaan jäsentensä muodostama hengellinen yhteisö. Toki palvelujakin tuotetaan, jumalanpalveluksesta alkaen. Seurakuntalaiset ”omistavat” seurakunnan ja maksavat sen kulut.

Illan ohjelmaan kuului kirkkoherra Ari Tuhkasen esitys kirkon hallinnon eri portaista (seurakunta, kirkkohallitus, hiippakunta…), joilla kullakin on oma tehtävänsä, vaikka kaikki ovat samalla asialla. Kirkkoneuvoston varapj Veikko Toivonen Mäntsälästä antoi vinkkejä luottamustehtävän hyvään hoitamiseen ja Hyvinkään seurakunnan talouspäällikkö Jouni Lätti avasi taloushallinnon saloja.