Pyrin seurakuntavaaleissa Nurmijärven kirkkovaltuustoon (numeroni on 89). Minulla on paljon kokemusta seurakunnan ja kirkon luottamustehtävistä. Sitä kokemusta haluan käyttää yhteiseksi hyväksi myös seuraavalla kaudella. Intoa minulla riittää näihin tehtäviin.

En ole jämähtänyt vanhan puolustamiseen vaan haluan uudistaa kirkkoa, jotta se pystyy mahdollisimman hyvin vastaamaan siihen, mitä kirkolta meidän aikanamme odotetaan ja tarvitaan. Kirkko on ihmisiä varten! Tarpeet ja toimintatavat, jopa käytetty suomen kieli muuttuvat ajan saatossa.

Seurakuntavaalit ovat myös linjavaalit, joissa päätetään kirkon suunnasta. Kannatan avaraa kansankirkkoa. Se tarkoittaa sitä, että seurakunnassa on paikka meille kaikenlaisille kristityille. Seinät ovat leveällä ja katto korkealla.

Kaste riittää kirkon jäsenyyteen ja täyteen toimivaltaan. No, joissain tilanteissa on oltava myös rippikoulun käynyt ja konfirmoitu.

Kaikenlaiset esteet osallistua ja saada palvelua kirkossa tulee vähentää minimiin.

Pidämme esillä armon ja toivon näköalaa ja pidämme huolta toisistamme. Joku jo kysyi näihin vaaleihin liittyen, mitä mieltä olen naispappeudesta ja samaa sukupuolta olevien vihkimisestä. Vastaus: pappeus ei ole kiinni sukupuolesta ja toivoisin, ettei tämä kysymys enää olisi esillä Suomen kirkossa.

Ja toivon, että kaikilla olisi kirkossa samat oikeudet sukupuolisesta suuntautumisesta riippumatta. Kaikille pyydettäköön Jumalan siunausta, jotka sitä toivovat, sekä vihittäköön lakiemme mukaisesti myös kirkossa.

Hyvä kysymys tänä aikana on, miksi olemme kirkon jäseniä? Monille kirkolliset toimitukset kaste, avioliittoon vihkiminen ja hautaan siunaaminen ovat tärkeitä perusteita.  Moni myös arvostaa ja käyttää seurakunnan palveluja (diakonia, kerhot, leirit, konsertit, kuorot ym). Jumalanpalvelus eli messu kokoaa edelleen sunnuntaisin eniten suomalaisia.

Seurakunta auttaa pitämään yhteyttä Jumalaamme. Arvelen, että perussyy kuulua seurakuntaa on syvällisempi kuin vain sen toiminta ja palvelut. Kaikesta maallistumisesta huolimatta ehkä sittenkin uskomme kaiken takana olevan korkeamman tahon ja haluamme säilyttää siihen yhteyden.

Yhteisöön kuuluminen pitää elämässä kiinni. Kirkossa katse on tulevaisuuteen.

Toimitukset, palvelut ja muut toiminta on hoidettava laadukkaasti. Se edellyttää kunnossa olevaa taloutta ja toimitiloja. Näistä huolehtiminen on luottamushenkilöiden perustehtäviä.

Toivon tietysti tulevani valituksi, mutta kaikkein eniten toivon, että ihmiset runsaslukuisasti kävisivät äänestämässä.

Se on osallistumista ja osallisuutta seurakuntaan.