Miksi Nurmijärven seurakunnassa on kolme kirkkopiiriä: Kirkonkylä, Klaukkala ja Rajamäki, kukin ympäristöineen?

Kirkkopiirijako tuli voimaan vuoden 2007 alussa. Aina silloin tällöin nousee esiin kritiikkiä kirkkopiirijakoa kohtaan, usein ilman varsinaisia perusteluja. Kysytään sen tarpeellisuutta, moititaan kirkkopiirien kilpailevan keskenään tai sanotaan sen jakavan seurakuntaa.

Kirkkopiirijakoon siirtymiselle oli kolme perustetta, jotka pätevät edelleen:

1. Seurakunnan jäsen- ja työntekijämäärä on niin korkea, että työtä on jotenkin jaettava osiin.

2. Seurakunnan eri osien asujamiston luonne: ikä- ja ammattirakenne, muuttoliike, suhde ja odotukset kirkkoon sekä perinteet ovat kirkkopiireissä erilaisia. Näillä perusteilla myös toiminnan kirkkopiireissä pitäisi poiketa toisistaan.

3. Osaksi edellä olevista johtuen kolmas peruste on läheisyys-periaate. Työntekijät tulevat tutummiksi alueen asukkaiden kanssa ja toiminta on lähempänä ihmisiä.

Muuttoliike muun muassa vaikuttaa taajamien kehittymiseen erilaisiksi ikärakenteen, eri kulttuurien ja uskontokuntien, työpaikkaomavaraisuuden, toimintakulttuurien sekä asukkaiden odotusten ja tarpeiden mukaan.

On myös käytännön syitä, kuten työntekijöiden työssä tekemät matkat lyhenivät. Kirkkopiirien eroavuudet voivat vaikuttaa jopa työalapainotuksiin.

Kirkkopiiritoiminta nykyisessä muodossaan käynnistyi nimenomaan toiminnan tarpeista käsin, ei niinkään hallinnosta johtuen. Toiminnallisia yksiköitä oli syytä pienentää nimenomaan toiminnan vaikuttavuuden takaamiseksi.

Kuitenkin saman ammatin työntekijät ovat yhteydessä koko seurakunnan alueella. Näin varustaudutaan, kehitetään ammattitaitoa ja sijaistetaan toisiaan. Sanovat tällaista matriisiorganisaatioksi.

Käytännössä papit ja kanttorit toimivat omissa kirkkopiireissään, samoin monet muut varsinasen seurakuntatyön tekijät kuten lapsi- ja nuorisotyöntekijät ja diakonit. Heillä voi olla koko seurakuntaa koskevia erikoistehtäviä.

Kirkkopiirissä vuorovaikutusta seurakuntalaisiin ylläpitää pitkäjänteisesti muun muassa kirkkopiirin neuvottelukunta, jonka tulisi edustaa laaja-alaisesti alueen asukkaita.

Suunta on sama kuin kirkossa laajemminkin. Hallinnossa hakeudutaan kohti suurempia yksiköitä, koska se säästää taloudellisia voimavaroja, mutta toiminnassa mennään kohti pienempiä yksiköitä, jotka tarjoavat mahdollisuuden läheiseen vuorovaikutukseen.

Kirkkopiirit haluttiin tehdä hallinnollisesti kevyiksi. Kirkkopiirien ja työalojen rajat ovat toki läpäiseviä ja joustavia.

Jos Nurmijärvi tulevaisuudessa liittyy johonkin seurakuntayhtymään, aluetyö jatkuu, mahdollisesti jopa voimistuu, mutta nykyisistä kirkkopiireistä ei tule seurakuntia.

Piirissä ja koko seurakuntaorganisaatiossa toimintaa tulee kehittää vuorovaikutuksessa työntekijöiden ja seurakuntalaisten kesken. On hyväksyttävä, että kirkkopiireissä toiminta voi poiketa toisistaan.