Kirkossa on paljon hyvää ja muuttumatonta, mutta myös paljon petrattavaa. Siksi haluan tehdä työtä kirkon luottamushenkilönä.

Kirkon on elettävä ajassa. Se tarkoittaa, että kirkkoa on koko ajan uudistettava, jotta sen alkuperäinen tarkoitus toteutuisi. On puhuttava ymmärrettävää kieltä. Toimintatapoja on muutettava, koska ihmisten elämäntavat muuttuvat.

Ajattelen, että ihmisen hengellisyys ei ole vähentynyt, mutta sitä sanoitetaan eri tavoin, kuin aikaisempien sukupolvien aikana. Ihmiset etsivät vastauksia samoihin kysymyksiin kuin esi-isämme tai vaikkapa Raamatun syntyajan ihmiset. Mikä on elämän tarkoitus? Syntyminen, kuoleminen? Mitä on hyvä elämä? Miksi pahuutta on niin paljon? Mitä on tämän kaiken takana?

Meidän on tultava toimeen toistemme kanssa ja välitettävä enemmän toisistamme. On etsittävä sovintoratkaisuja kirkkoa jakaviin näkemyksiin. Vietämme ykseyden rukousviikkoa. Ykseys tarkoittaa yhteen kuulumista, mutta ei yksimielisyyttä.

Kirkossa on katsottava lähelle ja kauas. Yhä monikulttuurisemmassa yhteiskunnassamme kirkko on yhteisöä koossa pitävä voima. Arkkipiispa Tapio Luoma on sanonut, että ei erilaisuus ole kirkossa ongelma, vaan erilaisuuden kanssa toimeen tuleminen.

Parannettavaa on suvaitsevaisuudessa. Kirkossa on hyväksyttävä erilaisuus ja jokainen ihminen riippumatta hänen syntyperästään tai vaikkapa sukupuoli-identiteetistään. Kenenkään uskon määrää tai laatua emme voi mitata. Kipuilkaamme mieluummin oman uskomme kanssa.

On vahvistettava jäsendemokratiaa, koko kirkossa. Ajattelen, että kirkko kasvaa seurakuntalaisista, alhaalta ylöspäin, jos sitä ajattelee organisaatiokaaviona. On lisättävä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Kannatan esimerkiksi netin kautta toimitettavia vaaleja ja suoraa jäsenvaalia kirkolliskokouksen valintaan. Minusta demokratia sopii hyvin myös seurakuntaan. Vaalien kehittämistä jarruttaa joidenkin pelko, että ”tulos voisi silloin olla millainen tahansa”, kuten nykytapaa kerran perusteltiin.

On pidettävä huoli taloudesta, jotta rahat riittävät laadukkaan toiminnan järjestämiseen. Se tarkoittaa muun muassa sitä, että hallintoa on kevennettävä. Lausetta käytetään paljon, mutta sitä on toteutettava niin isoissa rakenneratkaisuissa kuin monissa pienemmissä päätöksissä.

On edelleen kehitettävä viestintää ja käytettävä kaikkia kanavia sekä lisättävä sähköisiä palveluja.

On paljon asioita, joiden petraaminen on kiinni meidän päätöksistämme omassa seurakunnassamme. Mutta paljon riippuu myös koko kirkon päätöksistä. Sen vuoksi pyrin maallikkoedustajaksi kirkolliskokoukseen, kirkon eduskuntaan. Olen siellä ajanut näitä samoja tavoitteita.

Armo ja toivo ovat kirkon asia.