Arkkipiispaehdokkaat paneelissa Tampereella

Arkkipiispaehdokkaiden neljäs yhteinen keskustelu käytiin maanantai-iltana Tampereella. Uutta oli Helsingin piispan toimien esiin nostamana rahan käyttö kirkossa, muutoin keskustelu kulki pääosin tuttuja latuja. Parissa tunnissa käytävän keskustelun asialista oli melko suppea.

Ehdokkaiden keskinäistä keskustelua voisi sytyttää enemmän, dialogi yleisön kanssa näyttää haasteelliselta.

Kirkon rahan käyttämisen suhteen ehdokkaat katsoivat, että yleisesti kirkossa käytetään rahaa harkitusti. Myös valvonta on hyvin järjestetty. Jos väärinkäytöksiä tai puutteita valvonnassa ilmenee, siihen on puututtava.

Auvisen painotus näytti hieman poikkeavan tästä: kun kyseinen henkilö on pyytänyt anteeksi ja luvannut tehdä parannuksen, se riittää - kun parannus on aito.

****

Sukupuoliasiat tulivat ehkä vähän selkeämmin esille. Nainen papin virassa on edelleen Suomen kirkossa relevantti kysymys, joka nähdään tarpeelliseksi esittää. Viidestä ehdokkaasta yksi, Ville Auvinen näytti jälleen punaista korttia naisille.

Jatkokysymys tähän oli, ”vihitkö naisten pappeutta vastustavia teologian maistereita papin virkaan”? Auvisen mielestä pitäisi vihkiä, muiden mielestä ei. 

Oma kommentti: Ongelma ei ole varsinaisesti tuo vastustava mielipide, vaan että kyseiset maisterit eivät ole valmiita toimimaan yhteistyössä naispuolisten pappien kanssa tai edes tulemaan samaan pappisvihkimykseen. Eli mielipiteen voisi pitää, mutta seurakunnissa käytännön työssä täytyy olla valmis yhteistyöhön kaikkien kanssa.

****

Toinen sukupuoleen liittyvä kysymys oli jälleen samaa sukupuolta olevien parien vihkiminen tai heidän avioliittonsa siunaaminen. Vastauksena oli kaksi punaista ja kolme vihreätä lippua.

Se tiedettiin, että Auvinen vastustaa – punainen kortti, ja ehdokkaat Heli Inkinen, Ilkka Kantola ja Björn Vikström kannattavat vihkimistä ja siunaamista – vihreä kortti.

Vikström toivoi kirkolliskokouksen tekevän nopeasti tästä päätöksen. Vikström ja Kantola eivät vihi ennen päätöstä, mutta Inkinen on valmis vihkimään jo nyt, jos sitä häneltä pyydetään.

Tapio Luoma näytti punaista korttia. Hän liikkui välimaastossa ja avasi ajatteluaan vähän lisää. Hän kertoi olevansa valmis hyväksymään vihkimisen, jos kirkolliskokous siitä päättää. Hän ei kertonut, minkä kannan itse ottaa kirkolliskokouksessa asiaa käsiteltäessä, kannattaako vai vastustaako. Aivan ilmeisesti hän on asian kanssa ”prosessissa”, eli käy sisällään kamppailua kahden kannan välillä.  

Oma kommentti: olisi kiinnostanut kysyä ehdokkailta, aikovatko edistää myönteisen päätöksen syntymistä avioasiaan kirkolliskokouksessa. Myönteisellä päätöksellä tarkoitan vihkimisen ja siunaamisen sallimista.

****

Arkkipiispan osallistumisesta yhteiskunnalliseen keskusteluun ilmeni pieniä painotuseroja. Vikström piti tärkeänä, että arkkipiispa ottaa kantaa myös yhteiskunnallisiin asioihin. Hänen kantansa luonnollisesti nousevat kristilliseltä arvopohjalta. Näin arkkipiispa ja muutkin piispat tuovat kristillisen näkemyksen yhteiskunnan asioihin, vaikka ei aina käytä perinteistä kirkon kieltä.

Auvisen mielestä piispan tehtävä on ennen muuta tuoda keskusteluun ristin sanoma.

Oma kommentti: On pyrittävä siihen, että on myös kuuntelijoita. Pelkkä julistaminen ei vie eteenpäin. Vahvasti hengellistä kieltä käyttämällä jää yhteiskunnallisessa keskustelussa helposti periferiaan, eikä kykene siihen vaikuttamaan.

****

Olen seurannut nyt neljä arkkipiispanvaalipaneelia, yhden paikan päällä ja kolme netin välityksellä, ”striimauksena”. Keskustelut ovat olleet minusta mielenkiintoisia. Nämäkin vaalit on hyvä paikka käydä keskustelua kirkon asioista ja arvoista vähän laajemminkin.

Mutta mieleen on tullut myös kysymys, kenelle ne on tarkoitettu? Äänestäjille, joita tässä vaalissa on vain pieni joukko vai suuremmalle yleisölle, joka on pinnallisemmin kiinnostunut?

Enää ei tarvitse olla paikanpäällä, vaan paneeleita voi seurata satojen kilometrien päästä netin välityksellä tai televisiosta. Itse voi osallistua keskusteluun sosiaalisen median välityksellä.

Tänään tiistaina he ovat Porissa, sen jälkeen on ensi viikolla Helsingin vuoro.