Nurmijärven kirkkovaltuustossa 21.6.2016 aiheena vuoden 2015 Tasekirja

Seurakunnan työlle on kysyntää, se on työtä, jolla on merkitystä. Paljon kirkkoa moititaan, mutta kyllä siltä odotetaan vielä enemmän. Evankeliumia julistetaan tekemisellä ja sitä eletään todeksi arjessa.

Nurmijärven seurakunnan talous on hyvässä kunnossa. Tuloja on kertynyt arvioitua enemmän ja menot ovat pysyneet kurissa, eikä toimintaa ole tarvinnut supistaa. Voisiko enempää toivoa tai tavoitella?

Kiitos taloudesta vastaaville hyvästä taloudenpidosta, kuin myös kaikille työntekijöille hyvästä työstä, joka työn varsinaisen tarkoituksen tuottaman hyvän lisäksi on tehty menot kurissa pitämällä.

Kirkollisveron ja yhteisöveron tuotot kasvoivat viime vuonna arvioitua enemmän. Nurmijärvellä kuuluumme siinä(kin) mielessä hyväosaisiin.

Jäsenmäärän kehitys on tärkeä asia seurakunnan olemuksen ja hengellisen tehtävän vuoksi, mutta se on tärkeä myös talouden kannalta. Pääluvun mukainen jäsenmäärä on vähitellen laskenut viime vuosina. Suurimmillaan Nurmijärven seurakunnan jäsenmäärä oli vuonna 2007, jolloin meitä oli 32 285. Silloin 83 prosenttia nurmijärveläisistä kuului kirkkoon.

Viime vuoden lopussa jäseniä oli 31 473. Jäsenten määrä on siis vähentynyt 812 henkilöllä kahdeksan vuoden aikana.

Kunnan asukasluku on samaan aikaan koko ajan noussut, joten seurakunnan jäsenten (= kirkkoon kuuluvien) suhteellinen osuus on laskenut ollen nyt 75 prosenttia eli ¾ nurmijärveläisistä kuuluu kirkkoon. Onhan se edelleen paljon.

Muuttovoitosta on seurakuntakin saanut osansa. Kirkosta eroamisaallot ovat ehkä näkyvin tekijä siihen, nouseeko seurakunnan jäsenten lukumäärä vai väheneekö se. Mielestäni lasku on kuitenkin ollut maltillista ja eroamisboomit ovat tasaantuneet.

Vuosi 2015 oli ensimmäinen Onnistumissuunnitelmavuosi. Paljon on toteutunut, jos kohtaa kehitettävääkin on.

Onnistumissuunnitelman tavoitteena on saada aikaan uutta tai muutoksia työn painopisteisiin. Miten tavoitteet parhaiten käytettävissä olevilla resursseilla voidaan saavuttaa? Mitä pitäisi muuttaa?

Tehtävä ei ole helppo, sillä maailma ympärillämme ja keskellämme muuttuu nopeaan tahtiin. Vastaan tulee tilanteita, joita ei ole ennen koettu. Kirkolla, siis kristinuskolla on siihen annettavaa. Tarvitaan yhä nopeampaa ja herkempää reagointia.

Ja vielä viestinnästä: Viestintä on yhä tärkeämpi toiminto myös seurakunnassa. Ihmiset kohtaavat kirkon ja uskonnon yhä useammin mediassa ja median välityksellä. Mediassa myös kirkko tavoittaa ihmiset. Viestintään pitää ja kannattaa satsata.