Sain viime sunnuntaina palvella kotikirkossani kirkkoväärtinä eli maallikkoavustajana ja sain luettavakseni toisen lukukappaleen, jona luetaan Paavalin kirjeitä. Tällä kertaa teksti oli Roomalaiskirjeen luvun 12 alusta.

Luvun toisessa jakeessa Paavali kirjoittaa: ”Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, niin että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä.”

Olen kuullut siitä usein lainatun ensimmäistä lausetta ”Älkää mukautuko tämän maailman menoon”, jolla on perusteltu muutosten ja uudistusten vastustamista. Uudistukset on katsottu mukautumiseksi ”tämän maailman menoon”.

Paavali kuitenkin jatkaa: ”vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, niin että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä.”

Vaikuttaa siltä, että Paavali on pitänyt paikallaan pysymistä ”mukautumisena tämän maailman menoon”. Sen sijaan hän kehottaa meitä muuttumaan sekä uudistumaan mieleltämme, niin että osaamme arvioida, mikä on Jumalan tahto ja mikä on hyvää ja hänen mielensä mukaista.

Kirjeessä (jota monet pitävät Paavalin merkittävimpänä) on paljon ajatuksia herättäviä ohjeita toimia hyvän ja pahan välillä. ”Olkoon rakkautenne vilpitöntä. Vihatkaa pahaa, pysykää kiinni hyvässä. Osoittakaa toisillenne lämmintä veljesrakkautta, kunnioittakaa kilvan toinen toistanne.”

Lohdullista on sekin, että Paavali varoittaa meitä ajattelemasta itsestämme liikoja: ”Sen armon perusteella, joka minulle on annettu, sanon teille jokaiselle: älkää ajatelko itsestänne liikoja, enempää kuin on aihetta ajatella, vaan pitäkää ajatuksenne kohtuuden rajoissa, kukin sen uskon määrän mukaan, jonka Jumala on hänelle antanut.”

Paavalin teksti on tässä kirjeessä selkeää, maallikolle ymmärrettävää ja tässäkin maailman ajassa ajankohtaista. Se ei poista sitä, että aikamme ihmiset saattavat tehdä käsittämättömiä tekoja. Tuntuu, että pahalla on paljon puolustajia.

Apostoli Paavali (Paulus, Saulus) eli n. 3 - 64. Roomalaiskirjeen hänen on arvioitu kirjoittaneen 50-luvulla.