Nurmijärven seurakunnan kirkkovaltuutetut, johtoryhmä ja lähiesimiehet pitivät puolen päivän seminaarin aiheena tulevaisuus. Katsottiin, miten menee nyt ja mitä on odotettavissa, ja miten siihen tulisi valmistautua. Laaja aihe käsitellä puolessa päivässä, mutta kyse on jatkuvasta prosessista. Aiheeseen palataan yhä uudelleen.

Koko kirkon tulevaisuuden hankkeista oli kertomassa kirkolliskokouksen tulevaisuusvaliokunnan sihteeri, dosentti, teologi ja historioitsija Niko Huttunen. Hänellä oli tietoa ja näkemystä eteen- ja taaksepäin.

Seminaari aloitettiin luovuttamalla eläkkeelle siirtyvälle seurakunnan talousjohtaja Tuomo Hyväriselle seurakuntatoiminnan kultainen ansiomerkki. Se oli ansaittu huomion osoittaminen.

Seminaarin avannut kirkkovaltuuston puheenjohtaja Sirpa Rantala asetti yhteiselle palaverille kaksi isoa tavoitetta: että muodostuisi yhteinen näkemys päämäärästä ja että edistyttäisiin voimavarojen yhdistämisessä.

Tarkasteltiin myös sitä, miten seurakunnan strategiaa eli onnistumissuunnitelmaa on toteutettu.

****

Niko Huttunen kertoi kirkon tulevaisuushankkeesta, jossa kirkolliskokous antoi kirkkohallitukselle 17 kohdan valmistelutehtävän. Konkreettisia toimia on odotettavissa ensi vuonna. Tavoitteena on kehittää kirkon organisaatiota ja hallintoa, laihduttaa ja tehostaa niitä.

Kirkossahan on kolme hallinnon ja toiminnan tasoa: kokonaiskirkko/kirkkohallitus, hiippakunnat/tuomiokapituli ja seurakunnat. Järjestöt täydentävät näitä.

Uudistukset koskevat koko ev.lut. kirkkoa. Tarkoitus on poistaa päällekkäisyyksiä ja vähentää asioiden edestakaisin pyörittämistä. Tarkastellaan myös sitä, mikä oikeasti on tarpeen hyvän toiminnan kannalta.

Kirkossa on joissakin asioissa päätöksiä alistettava tuomiokapituleille tai kirkkohallitukselle tai molemmille. Näistä alistuksista pyritään pääsemään eroon. Halutaan lisätä luottamusta eri toimijoiden välillä.

Työntekijöiden tehtäviä ja osaamista halutaan monipuolisemmiksi. Seurakuntalaisia toivotaan enemmän myös tekijöiksi. Vapaaehtoistyön esteitä pyritään poistamaan.

Vaikuttavin juttu, jota tutkitaan, on seurakuntien maksaman keskushallintomaksun vähentäminen. Se johtaa keskushallinnossa laihduttamiseen. Kustannuksia toivotaan vähennettävän toimintaa järkeistämällä ja päällekkäisyyksiä poistamalla.

Tavoitteena on toimintakulttuurin muuttaminen joustavammaksi ja sopeutuminen kehitykseen, jossa käytettävissä olevat resurssit mahdollisesti supistuvat.

Niko Huttunen korosti, että käytännön toiminta kirkossa tapahtuu seurakunnissa. Kirkko muodostuu seurakunnista ja seurakunnat muodostuvat seurakuntalaisista, ei kirkon tai seurakuntien työntekijöistä.

Kirkolliskokouksen tekemät säädökset ja edelleen kirkkovaltuustojen päätökset ohjaavat käytännön toimintaa, myös muutosta. Hän kiitti meitä luottamushenkilöitä, että haluamme sitä tehtävää hoitaa.

****

Ajan riento näkyy jo Nurmijärvenkin seurakunnan kirkkopiireissä ja toiminnassa. Seurakuntalaiset ovat vahvasti mukana esimerkiksi jumalanpalvelusten toimittamisessa ja monissa muissa tehtävissä kuten diakoniatyössä. Rajamäellä on nuoria ehtoollisavustajinakin.

Moniammatillinen työ, kansainvälisyys ja monikulttuurisuus ovat jo tätä päivää seurakunnassa. Lähetystyötä ei tehdä enää vain kaukomailla, vaan myös kotipitäjässä.

Seurakuntatyössä on historiallisesti vahva yksintekemisen perinne. Suuntana on nyt yhteistyö ja ihmisten kohtaaminen ryhmissä. Myös kunnan ja seurakunnan yhteistyö nähtiin tärkeänä.

Seminaarin päättänyt kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marko Sivula korosti strategiatyön jatkuvuutta. Tavoitteita ja keinoja niihin pääsemiseksi tarkennetaan koko ajan.

Seuraavat seurakuntavaalit pidetään vuoden päästä marraskuussa. Sen jälkeen strategiaakin tarkastellaan jälleen uusin voimin.