sunnuntai, 16. lokakuu 2016

Tarvitsemme muutoskykyä

Tänään uskonpuhdistuksen muistopäivänä ja reformaation (= uudistaminen) 500-juhlavuoden aattona on hyvä todeta, että muutos on pysyvää, kaikki muuttuu. Muutos voidaan kokea uhkana tai mahdollisuutena, mutta se on väistämätön elämään kuuluva asia.

Tampereen yliopiston kunnallispolitiikan yliopistolehtori Jenni Airaksinen kirjoittaa Kuntalehden kolumnissaan (10/2016) resilienssistä, muutoskyvystä. Sillä hän kuvaa, miten on kautta aikojen selviydytty, muuttuneena, mutta kuitenkin selviydytty.

Resilienssiä, muutoskykyä tarvitsevat sekä yksilöt että yhteisöt, kirjoittaa Airaksinen. Se edellyttää kimmoisaa yhteistyötä ja sinnikkyyttä sekä yhteistä päämäärää. Se edellyttää myös luottamusta tulevaisuuteen. ”Käytännössä resilienssi perustuu vuorovaikutussuhteisiin.”

Historia osoittaa, että ”vain se mikä muuttuu, säilyy.” Esimerkiksi hyvinvointiyhteiskunnan säilymistä uhkaavat eniten kaikkia muutoksia vastustavat.

”Hyväksyn, mutta en vielä”

Minua kosketti ruotsinsuomalaispappi Juhani Rekolan toteamus, että kirkko ja kristityt ovat rakkaudettomia. Kuulostaa väärältä, mutta taitaa siinä olla kuitenkin perää. Rakkaudettomuus puetaan usein lauseeseen ”kyllä, mutta”.

Oma ei-teologinen käsitykseni on, että kristinuskon ideana ei ole muuttumattomuus tai jonkin aikaisemman yhteiskunnan ja elämänmuodon tavoitteleminen. Mieluummin kyse on siitä, mitä kristinuskon ydinsanoma tarkoittaa kunakin aikana.

Jeesus oli muutoksen tekijä, samoin monet hänen seuraajistaan. Kirkkoa ovat kuitenkin rakentaneet ihmiset usein muistakin lähtökohdista. Mallia otettiin maallisista malleista säätyvaltioista alkaen. Kirkosta tuli säilyttäjä ja peräpään valvoja hierarkkisine valtarakennelmineen. Lähtökohtaisesti kirkon tulisi olla mieluummin edelläkävijä kuin perässä kulkija.

On tultu varsin kauas käskyistä suurimmasta: "Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat."

Suhtautuminen samaa sukupuolta olevien puolisoiden avioliittoon ei varmasti ole kristinuskon ydinkysymyksiä, mutta se saattaa heijastella sitä, minä kirkkoa pidetään.

Moni on sanonut, että sitä (tasa-arvoisen avioliiton hyväksymistä) kohden mennään, mutta sen aika ei ole vielä. Miksi odottaa, jos sitä kohden kuitenkin mennään? Ajatus sisältää ajastetun kannanoton; hyväksyn sen, mutta en vielä.

maanantai, 3. lokakuu 2016

Kun enkeli oli paikalla

Mikkelinpäivä on enkelien sunnuntai ja kirkoissa toimitettiin perhemessuja. Lapset olivat silloin(kin) tervetulleita kirkkoon. Päivän raamatuntekstissä sanotaan: "Totisesti: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan."

Raamatuntekstissä myös varoitetaan tekemästä lapsille pahaa. Kuinka paljon aikuiset ovat sitä tehneetkään? Aika monella on myllynkivi kaulassa. Minullakin, vaikka en mielestäni ole niitä pahimpia (?).

Alepposta suurvaltojen johtajat, eivät monet muutkaan, saa puhtaita papereita, he eivät ole ansainneet anteeksiantoa.

****

Enkeleistä puhuminen herättää aina myös keskustelun: ”Enkeleitä, onko heitä?”

Dogmatiikan professori Miikka Ruokanen sanoo Kotimaa24:n haastattelussa, että kristityn ei välttämättä tarvitse uskoa enkeleihin.

Mutta minä uskon, että saa uskoa!

Galluppien mukaan puolet suomalaisista uskoo enkeleiden olemassaoloon. Lienee uskon asia sekin, ovatko enkelit symboleja jollekin vai todellisia olentoja.

Meillä on kuitenkin kokemuksia enkeleistä. ”Siinä tilanteessa oli enkeli paikalla…” on monen kiitollinen kokemus.

 

sunnuntai, 11. syyskuu 2016

Risteilyä ja kohdistamista Kirkon viestintäpäivillä

Kaksi taitavaa sanan käyttäjää, piispa Irja Askola ja kirjailija Kaisa Raittila aloittivat Kirkon viestintäpäivät keskiviikkona Silja Symphonyllä. Heidän jälkeensä kuultiin kahden vuorokauden aikana monta hyvää vinkkiä ja näkökulmaa sekä käytiin valtava määrä vuoropuhelua – isossa salissa, kanavissa ja salien ulkopuolella - noin 250 osanottajan kesken.

Viestintäpäivät toteutuivat risteilynä. Laivalla tehtiin matkaa Helsingin ja Tukholman välillä, mutta RISTEILY tarkoitti tietty myös ristin kanssa ja ristin lähellä kulkemista.

"Kieli on uskon kommunikoinnin keskeinen kysymys", sanoi Irja Askola. Ja että ”arki on tärkeämpää kuin seremoniat”. Arjen pyhyys on luterilaisuuden suuria löytöjä.

Hän sanoi vaativan rohkeutta katsoa kauas ja lähelle yhtä aikaa. Piispa korosti viestijöiden työn tärkeyttä: ”Evankeliumi toteutuu teidän työnne kautta. Te ette ole sakastiin suljettuja.”

Viestintäkonsultti Jarno Forssell puhui viestinnän kohdentamisesta. Pitää ajatella, kenelle ja mitä haluaa viestittää. Silloin on mahdollista, että viesti ”osuu ja uppoaa”.

Kohdentamisesta jäin pohtimaan, kenelle seurakuntalehteä tehdään? Kaikille, ei ole hyvä vastaus, vaikka sekin on tavallaan totta. Ehkä eniten pitää kohdistaa seurakuntalaisten enemmistölle, käyttää heille ymmärrettävää kieltä ja käsitellä heitä kiinnostavia ja heitä hyödyttäviä aiheita.

Pääkaupunkiseudun Valomerkistä ja Jouluradiosta tuttu Jan Ahonen muistutti, ettei kirkon kannata viestiä kaikille samalla tavalla. Ihmisten suhteessa kirkkoon ja sen myötä tiedossa ja ymmärryksessä kirkon asioihin on suuria eroja.

”Ei kannata lyödä tuomiokapitulilla päähän” viittaa siihen, että monet kirkon sanat ovat tuttuja vain suppealle sisäpiirille – eikä aina sillekään. Miksei ”lähetyslounasta” voisi kutsua seurakuntalaisten yhteiseksi brunssiksi?

Tärkeätä on kuunnella heikkoja signaaleja siitä, mitä maailmassa tapahtuu. Arvot ja asenteetkin muuttuvat.

Toimittaja Reetta Räty vastasi siihen, ”miksi meistä ei ollut juttua”: Media tekee siitä, minkä olettaa herättävän lukijoiden kiinnostuksen. ”Ajattele vastaanottajan, ei organisaation silmin.”

Ihmiset lukevat enemmän kuin koskaan, mutta tempo on nopea. Kohut vaihtuvat, tarinat ja henkilöt kiinnostavat. Hyvä viestintä taustoittaa uutisia. Täytyy tietää, mitä haluaa sanoa ja kenelle, ja sanoa se - heti. Kriisiviestinnässä avoimuus on ainoa mahdollisuus.

Monia muitakin ajatuksia kirjasin ylös:
- Kirkolla on sitä, mitä ihmiset nyt tarvitsevat: Lohdutus ja rohkaisu, armo ja rakkaus ovat kirkon viestejä.
- Viestinnällä ei voi muuttaa todellisuutta. Moniäänisyys vaatii rohkeutta.
- Kirkossa on ollut anarkisteja kuten Jeesus ja Luther.
- Nuorille on annettava myös päätösvaltaa.
- Rakennetaan siltoja, ei vain laitureita.
- Puhu toiselle kuten haluaisit itsellesi puhuttavan, kuin ajattelevalle ihmiselle.
- Kirkolla on merkitystä myös tämän ajan ihmisille, niinpä kirkko herättää suuria tunteita.

Joku tiivisti: ”Kirkko voisi olla sallivan hyvyyden apostoli.”

****

Mihin viestintäpäivillä pyrittiin ja mitä hyötyä siitä on seurakuntalaisen kannalta?
- Päivien aikana käsiteltiin sitä, miten voisimme teknisesti paremmin viestiä sekä mikä kirkon viestin tulisi olla.
- Tarkoitus on, että seurakuntalainen tulee saamaan jälleen vähän paremmin juuri häntä hyödyttävää tietoa, ja että kirkon sanoma puhuttelisi meidän aikamme ihmisiä ja vastaisi heidän kysymyksiinsä.

maanantai, 29. elokuu 2016

Strategia – turhaa työtä vai välttämättömyys?

Suunnittelemiseen ja strategioiden tekemiseen suhtaudutaan kahdella tavalla: 1) se on turhaa touhua, joka vie aikaa varsinaiselta työltä. ”Strategiamapit vain pölyttyvät hyllyssä.” Ei siis muuta kuin oikeisiin töihin! 2) se on välttämätöntä ja kaiken työn perusta. ”Hyvin suunniteltu on jo puoliksi tehty (vaikka tosin vielä kokonaan tekemättä).”

Strategioiden yhteydessä puhutaan aina konkretian puuttumisesta ja muistutetaan jalkauttamisen tarpeesta. Strategiakritiikin taustalla lienee halu karttaa tekemisen perusteiden ja isomman kokonaisuuden kannalta pohtimista.

Mielestäni tekemistä on suunniteltava. Ja pitää olla jokin pidemmän ajan tavoite, johon pyrkii, sekä strategia, jonka mukaan toimii ja visiota tavoittelee. Se antaa yhteisölle yhteisen päämäärän ja yhteiset toimintatavat.

Strategiatyö aloitetaan tekemällä katsaus nykytilaan ja luotaamalla tulevaisuutta. Suunnistajakin pysähtyy aika ajoin, tarkistaa sijaintinsa, arvioi rettivaihtoehtoja ja ottaa kauempaa kiintopisteen, jota kohden jatkaa matkaa.

Suunnitelmat eivät aina toteudu. Prognoosit eivät pidä paikkaansa ja vastaan tulee yllätyksiä. Uusissa ja yllättävissäkin tilanteissa pitää pystyä toimimaan, vaikka niitä ei olisi vuosisuunnitelmassa.

Kukaan tuskin osasi ennakoida Pokemon Gon tuloa tänä kesänä tai pakolaisvirtaa parina viime vuonna. En rinnasta näitä, mutta ne ovat esimerkkejä ilmiöistä, joita ei vuotta aikaisemmin tiedetty tulevan.

****

Nurmijärven seurakunnan esimiehet ja luottamushenkilöpuheenjohtajat kävivät pohjustavaa keskustelua ensi vuoden suunnitelmista: miten Onnistumissuunnitelmaa (= visio ja strategia) ensi vuonna toteutetaan. Hyvät ajatukset saavat konkreettisen muodon myöhemmin viranhaltijoiden esityksissä.

Paljon hyvää tekemistä todettiin tapahtuneen, mutta toki kehittämistä on. Tavoite on aina edessäpäin. Ihmisten elämän puitteissa tapahtuu nopeaan tahtiin niin paljon kaikenlaista, että kirkonkin on oltava ketterä. On ennakoitava, mihin laiva on kääntymässä.

Hengellisyys on tärkeä osa elämää, mutta ihmiset sanoittavat sitä eri tavoin, eivätkä aina kirkon sanoilla.

Seurakunta kun ollaan, ihmisiä tietysti kutsutaan kirkkoon. ”Seurakuntaelämä alkaa alttarilta.”

Mutta on myös mentävä ihmisten luo ja kuljettava heidän rinnallaan – varsinkin silloin kun heillä on vaikeaa. Tärkeätä on luonteva kohtaaminen, nykyään myös netissä.

Kirkkopiirit ovat erilaisia (Nurmijärven seurakunnassa on kolme kirkkopiiriä). Olemme myös osa isoa Kristuksen kirkkoa Suomessa ja koko maailmassa.

Yhdessä tekeminen tuottaa joskus kitkaa, me kun haluamme tehdä asioita omalla tavallamme. Miten seurakuntalaisten (usein puhutaan vapaaehtoisista tai maallikoista) panos niveltyy seurakunnan toimintaan? Miten eletään luontevasti vuorovaikutuksessa seurakuntalaisten kesken?

Luottamushenkilöt edustavat hallinnossa seurakuntalaisia, vahvistavat toiminnan tavoitteet ja antavat siihen resurssit eli rahaa. Sen vuoksi he myös seuraavat, miten tavoitteet täyttyvät ja rahat käytetään.

Onnistumista ei voi mitata vain tilaisuuksien ja niihin osallistuneiden määrällä, vaikka sekin on yksi mittari. Hengellinen elämä on paljon muutakin kuin tilaisuuksissa käymistä. Kaikkia kohtaamisia ja avun saamisia ei voida kirjata, eikä sitä, mitä ihmisten sielussa tapahtuu.

Kaksi pointtia seurakunnan työhön: 1) tehdään yhdessä, 2) toimitaan ihmisten rinnalla ja kanssa.

torstai, 18. elokuu 2016

Hiidenkivi ja Impivaara ovat turvapaikkoja

Vuoropuhelussa avautuu usein jokin uusi näkökulma. Hiidenkiviseuroissa keskiviikkona Klaukkalan kirkolla sai kokea useamman kerran ahaa!

Seuroissa puhunut Eero Lehtipuu totesi Aleksis Kiven Seitsemässä veljeksessä lanseeraamien paikkojen Hiidenkivi ja Impivaara olleen turvapaikkoja. Veljeksille ne olivat ensisijaisesti fyysisen turvan antajia, me voimme kokea ne symbolisemmin.

Illan pääpuhujana oli kansanedustaja Matti Vanhanen, joka käsitteli arvojemme syntyä ja muutosta. Seitsemästä veljeksestä hänkin oli löytänyt uutta: veljeksistä kaksi suhtautui kielteisesti Kiven Rajamäen rykmentiksi nimeämään romaniryhmään. Sama jako (2/7) epäluulossa vierautta kohtaan taitaa olla edelleen voimassa.

Vanhanen kertasi länsimaisten arvojen synnyn historiaa. Ranskan vallankumous vuonna 1789 synnytti käsitteet vapaus, veljeys ja tasa-arvo, jotka edelleen ovat keskeinen osa arvoperustaamme.

Sitä edelsi Yhdysvaltain itsenäisyysjulistus v. 1776, joka korosti kaikkien ihmisten yhtäläistä ihmisarvoa. Tämä siirtyi 1940-luvulla Yhdistyneiden kansakuntien Ihmisoikeuksien julistukseen.

Näiden julistusten syntyä edisti 1700-luvulla valistuksen nimellä tunnettu filosofia. Ja kaikkiin näihin kristinusko on jättänyt vahva jäljen, jonka hedelmiä ovat mm. demokratia, tasa-arvo ja sosiaalinen vastuu.

Nyt käydään Vanhasen mukaan arvojen kilpailua. Länsimaisia arvoja haastetaan ulkopuolelta (Venäjä, Turkki ja Isis), mutta on myös sisäisiä jakolinjoja: konservatiivit – liberaalit, kansainvälisyys – nationalismi, suhtautuminen sukupuolietiikkaan, pakolaisiin jne.

Miten kohtaamme omista arvoista poikkeavan erilaisuuden? Arvot muuttuvat, jolloin saatamme tuntea haikeutta vanhaa kohtaan. Nationalismia on esimerkiksi helppoa nostattaa, mutta vaikea hallita sen jälkeen.

Tulevaisuuden – ja nykyhetken – suuria arvokysymyksiä ovat hyvinvointimme rahoittaminen, keskiluokan asema ja juuri tuo erilaisuuden hyväksyminen.

Kristinusko on keskeinen osa arvoperustaamme, siitä kannattaa pitää kiinni.